Doktor

Zoran Pantović

Neurolog

Pregled obavlja doktor specijalista neurologije, koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema- mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića.

Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera

    Jug Bogdanova 29,
    36000 Kraljevo